schenkingen

U kunt op drieërlei wijze een gift geven aan de Stichting Vrienden Van Hospice / Bijna Thuis Huis Maas en Waal: door middel van een eenmalige schenking, een notariële schenking, of door een nalatenschap / legaat. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende alternatieven.

 

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking is van harte welkom. Wanneer uw schenking tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen zit is dit voor 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Voor een eenmalige schenking kunt u een bedrag overmaken o.v.v. uw naam en adres naar bankrekening: 15.80.21.916 (NL52 RABO 0158 0219 16) t.n.v. Stichting Vrienden Van Hospice / Bijna Thuis Huis Maas en Waal te Druten. Komt u niet boven de 1%-norm uit, dan is het gunstiger om via een notariële akte te schenken.

 

Notariële schenking

Een notariële schenking kent geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag maar vereist wel dat u toezegt minimaal vijf jaar lang een periodieke gift te doen. Dit moet een vast bedrag per jaar zijn, maar kan ook per kwartaal of per maand voldaan worden. Uw gift is hiermee geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het voordeel voor de Stichting Vrienden Van Hospice / Bijna Thuis Huis Maas en Waal is dat wij weten over een lange periode vaste inkomsten te krijgen. Kiest u voor een notariële schenking dan dient u dit wel vast te leggen bij een notaris. Wederom kunt u een notariële schenking overmaken o.v.v. uw naam en adres naar bankrekening: 15.80.21.916 (NL52 RABO 0158 0219 16) t.n.v. Stichting Vrienden Van Hospice / Bijna Thuis Huis Maas en Waal te Druten.

 

Nalatenschap/legaat

De Stichting Vrienden Van Hospice / Bijna Thuis Huis Maas en Waal wordt regelmatig opgenomen als erfgenaam in testamenten. Om de laatste wensen daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen dienen deze wel vastgelegd te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris. Heeft u veel vermogen dan kan het fiscaal gezien handiger zijn ‘bij leven’ al iets te schenken.

 

Meer informatie

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft. Daarnaast bieden de volgende websites ook enige achtergrondinformatie.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our Feed