Samen gaat het beter
HET HOSPICE BIJNA THUIS MAAS & WAAL

Het bestuur van de Vrienden van het Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal
kijkt graag samen met U vooruit!

De Club van 30

• U maakt deel uit van een exclusieve groep van vrienden van Het Hospice Bijna
Thuis Huis Maas & Waal, die bijdragen aan een structureel financieel fundament van het huis.

• U bent bereid de verplichting aan te gaan om gedurende vijf opeenvolgende jaren jaarlijks € 1.000 te doneren aan het Hospice Bijna Thuis Huis.

• Voor particulieren die een dergelijke verplichting contractueel aangaan (behoeft sedert 3 jaar niet meer notarieel te worden vastgelegd) is het jaarlijks te doneren bedrag ad € 1.000 volledig (zonder drempelbedrag) fiscaal aftrekbaar.

• Indien € 5.000 ineens wordt betaald is een en ander fiscaal aftrekbaar, mits de gift meer is dan 1% van het verzamelinkomen met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een B.V. geldt maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

Voor meer informatie kunt u terecht bij De Vrienden van het Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal, Y.C.C.M (Yvonne) van der Bend, tel. 06 42 35 43 06 en dhr. L.L.M
(Leo) de Lorijn, tel. 06 51 55 32 46